Forex 

Jedná se o mezibankovní trh, zformovaný v r.1971, kdy mezinárodní obchod přešel od fixních kurzů valut ke kurzům plovoucím. Tehdy kurz jedné valuty vůči druhé valutě vzniká na základě nabídky a poptávky a je uzavřen souhlasným vyjádřením obou stran. 

Tento trh svým objemem převyšuje všechny ostatní. Takže např. každodenní objem trhu cenných papírů představuje asi 300 miliard amerických dolarů, avšak trh forexových obchodů se pohybuje v objemu 1-3 triliony amerických dolarů denně. 

Forex není "trhem" v tradičním slova smyslu. Nemá žádná konkrétní obchodní místa tak, jako například valutové futures . Obchodování probíhá telefonicky podle počítačových  terminálů současně ve stovkách bank po celém světě. 

 

Účastnící valutového trhu. 

Základními účastníky valutového trhu jsou 

-    komerční banky 

-    centrální banky 

-    firmy, zabývající se zahraničně-obchodními operacemi 

-    investiční fondy 

-    brokerské společnosti 

-    soukromé (fyzické) osoby 

 

Komerční banky 

Provádějí základní objem valutových operací. V bankách mají své účty ostatní účastníci peněžního trhu a uskutečňují s nimi nezbytné převodní operace. Banky akumulují (prostřednictvím klientských operací) souhrnné potřeby trhu ve valutových převodech, a také zatraktivňují a rozmisťují tyto prostředky a umísťují je do jiných bank. Vedle uskutečňování objednávek klientů , mohou banky provádět samostatné operace s vlastními prostředky.

V konečném souhrnu představuje valutový trh vlastní trh mezibankovních transakcí, a co se týče pohybu valutových kurzů , ty vždy následují mezibankovní valutový trh. Na světových valutových trzích mají největší vliv ty mezinárodní banky, jejichž objem každodenních operací představuje miliardy amerických dolarů.

 

Centrální banky 

Ve své náplni mají  řízení (správu) valutových rezerv, provádění valutových intervencí majících vliv na úroveň směnných kurzů, ale také regulace úrovně úrokových sazeb národní měny. 

Největší vliv na světové valutové trhy má centrální  banka USA- Federální rezervní systém ( US Federal reserve nebo také FED). Hned za ní pak následují centrální banka Spolkové republiky Německa - Bundesbank (Deutsche Bundesbank nebo také BUBA) a centrální banka Velké Britanie (Bank of England nazývané též Old Lady).  

 

Firmy, uskutečňující zahraničněobchodní operace 

Společnosti, účastnící se na mezinárodním obchodě předkládají stálou poptávku na cizozemskou valutu (importéři) a nabízejí cizozemskou valutu (exportéři). Přitom takovéto organizace nemají zpravidla přímý přístup na valutový trh a provádějí tedy směnné a depozitní operace přes komerční banky. 

 

Investiční fondy 

Společnosti, představující různé typy mezinárodních investičních, penzijních, vzájemných fondů, pojišťovacích společností a trustů uskutečňující politiku diverzifikovaného nakládání portfoliem aktiv, hospodařící i s prostředky a cennými papíry vlád a korporací různých zemí. 

 

Brokerské společnosti 

Jejich funkcí je, aby pro kupující a prodávající cizozemskou valutou uskutečňovali směnné operace. Za své zprostředkování brokerské firmy získávají brokerskou provizi.  Ve forexových obchodech se zpravidla provize odvíjí jako procentuelní podíl z objemu transakce nebo případně jako předem dojednaná a definovaná částka. Jako pravidlo platí, že dealeři brokerských společností kótují valutu se spreadem, ve kterém je již provize promítnuta.

Brokerská společnost, vybavená informacemi o dotazovaných kurzech, je místem, kde se reálně formuje valutový kurz podle již právě ukončených transakcí. Komerční banky dostávají informace o průběžné úrovni kurzu od brokerských firem. 

 

Fyzické (soukromé) osoby 

Fyzické osoby provádějí široké spektrum některých operací jako zahraniční turistiku, převod zahraničních platů, důchodů, honorářů, nákup a prodej cizozemské valuty.  A ta samá skupina provádí i valutové operace se spekulativním cílem. 

 

Přitažlivost valutového trhu 

1)    Je to nejrozvinutější trh  využívající komunikační systémy. Pomocí internetu, družicovými spoji, atp. je možné uskutečnit transakci na kterémkoliv místě zeměkoule. 

2)    Uskutečnit transakci, to je uzavřít smlouvu na nákup dílu valut je možné během několika sekund, jenom stiskem několika kláves počítače. 

3)    Velmi přitažlivý je obrovský objem obchodů v trhu. Proč je tak přitažlivý? Protože čím větší objem trhu existuje, tím lépe se prognozuje. Prakticky se uskutečňuje obchod na trhu za účasti ohromného množství účastníků. Kromě toho, taková obrovská množství lidí se začínají chovat podle zákonů masové (hromadné) psychologie. A pokud známe tyto zákony, lze předvídat reakce účastníků tohoto trhu. Velký trh je možné předvídat matematickými metodami, tzn. prostřednictvím technické analýzy. 

4)    FOREX velmi bystře reaguje na ekonomické a politické události probíhající ve světě. 

5)    Na rozdíl od komoditních trhů FOREX pracuje 24 denně po dobu 5 dnů v týdnů, kromě svátků. Činnost je zahájena australany a obyvateli Nového Zélandu, potom začíná tzv. "asijská sekce" - Japonsko, Hong Kong atd., dále pak Evropa, a po "evropské sekci " končí "americká sekce".A v okamžiku kdy američané končí práci, australané se již probudili a opět zahajují obchodování. Prakticky v každém časovém pásmu ( tj. v Londýně, New Yorku, Tokiu, Hong Kongu, Sydney, aj. ) existují trvale dealeři, kteří mají přání kótovat valuty. 

6)    Na fondovém (komoditním) trhu existuje pouze jeden způsob získání zisku - koupit levně, prodat draho. Přednost forexového trhu je v tom, že není nezbytně nutné na začátku koupit valuty proto, abychom je potom prodali. To znamená, že na forexovém trhu existuje možnost otevření pozic jak pro nákup, tak pro prodej. Cílem je koupit levně a prodat dráž. Nebo naopak, prodat na začátku, a potom levněji koupit. 

 

Valuty 

K forexovém trhu se vztahují absolutně veškeré operace, uskutečněné ve světě ke směně valut.Základní objemy operací se uskutečňují s nejrozšířenějšími a nejužívanějšími světovými valutami. Proto většina brokerů nabízí svým klientům možnost pracovat s pěti základními valutami, jejichž objem operací na světovém Forex-ovém trhu představuje okolo 85%. A jmenovitě s nimi nejčastěji pracují valutoví spekulanti, v neposlední řadě proto, že velký objem transakcí ulehčuje analýzu a zpřesňuje jí.  

Toto jsou ony: 

USD - americký dolar 

EUR - euro 

CHF - švýcarský frank 

JPY - japonský yen 

GBP - anglická libra sterlinků

 

Kurzy valut a kotace 

Cena valuty je definována vůči druhé valutě. Např. americký dolar stojí cca  37 +/- Kč. Takže vždy se jedná o párech valut vůči sobě.Nadále s vámi budeme hovořit vždy o čtyřech párech valut. Z výše uvedené pětice valut americký dolar je účasten ve čtyřech párech valut, tzn. že yen, euro, frank a libru budeme vždy vztahovat k dolaru. 

 

Základní páry valut forexového trhu 

Americký dolar ve vztahu k švýcarskému franku zapisujeme takto: USDCHF 

Americký dolar ve vztahu k japonskému yenu zapisujeme takto: USDJPY 

Euro ve vztahu k americkému dolaru zapisujeme takto: EURUSD 

Libru ve vztahu k americkému dolaru zapisujeme takto: GBPUSD 

Je nutné věnovat pozornost tomu, že v prvních dvou párech dolar stojí na prvém místě, a ve zbývajících dvou na druhém místě. To není náhodou a je to důležité pro pochopení toho, co to je kotace. A kotace označuje, kolik jednotek té valuty, která se v páru nachází na druhém místě (to se nazývá "kotace valuty") je obsaženo v jednotce valuty, která je na místě prvním (tato valuta se nazývá "bazická nebo základní"). 

Pojmy "koupit-buy" a "prodat-sell" se na trhu vždy vztahují k základní valutě. 

 

Bod 

Všichni  jste zcela určitě již slyšeli výraz " Cena propadla o 100 bodů". Jako bod rozumíme základní, elementární změnu ceny, tzn. změnu poslední číslice ceny v zápisu kotace měny. 

 

Lot 

Lot - to je standartní objem valuty, užívaný v burzovních operacích. Velikost lotu je vždy uváděn ve vztahu k základní valutě. Velikost lotu se zpravidla pohybuje mezi 10 a 100 tisíci. Minimálně přípustný lot závisí na brokerovi.

 

Mechanizmus pákových obchodů 

Mnohé spekulativní operace na mezinárodních finančních trzích se provádějí na principu zálohových obchodů (margin trading). Zálohové obchodování se začalo rozvíjet v procesu deregulace valutových trhů počátkem 80-tých let minulého století, po změně fixních směnných kurzů, odsouhlasených ministry financí vedoucích průmyslových zemí. Oficiálně bylo zálohové obchodování dovoleno centrálními bankami ve většině zemí v r.1986. Podstata zálohových obchodů spočívá v tom, že pro uskutečnění transakce není nezbytně nutné mít k dispozici celý objem hodnoty kontraktu, dostatečným se jeví vnesení zálohy (margin), která představuje zpravidla 1-10% (častěji 2-5%) objemu kontraktu. To znamená, že pro úspěšné provedení transakce nákupu nebo prodeje valut vás váš finanční partner úvěruje do výše chybějící částky, nebo jak říkají "tradeři", poskytne vám "rameno" nebo "páku" (leverage). Například při nákupu 100.000 USD za německé marky při záloze 1% (páka 1:100), je nezbytně potřebné vnést vlastní zálohu ve výši 1000 USD. To přirozeně zvyšuje potenciální možnosti účastníka  i když má relativně nevelké prostředky, může operovat na trhu objemy mnohonásobně většími. Přitom veškeré zisky nebo ztráty, vzniklé při změnách valutových kurzů, se připisují na jeho účet. 

 

Hlavní výhody pákových valutových obchodů 

-    vysoká potenciální dostupnost operací 

-    široké spektrum valut jako kvalitních nástrojů investování 

-    informační otevřenost trhu a značný výběr tržních faktorů 

-    možnost bezprostředního nakládání se získanými zdroji